×

Tanita Yağ Kas Su ve Metabolizma Yaşı Ölçümü

Tanita ile Profesyonel Vücut Analizi 
Total ve Segmental Vücut Analizi için 6 ayrı bölgeye 18 Rezistans ve 18 Reaktans Değeri ile 36 adet empedans değeri ölçülerek yapılan doğru, kesin ve bilimsel vücut analizidir.


Kilo, BMI, yağ oranı ve ağırlığı, kas oranı ve ağırlığı, sıvı oranı ve ağırlığı, kemik mineral ağırlığı, metabolizma yaşı ve hızı, ideal kilo ve obezite derecesi hakkında bilgi verir ve ideal kiloya ulaşırken yapılan tedaviler için yol gösterici olabilir.

Raporlanan Değerler Hakkında 
Kilo: Vücut ağırlığıdır; Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineraller ve Vücut Yağ Ağırlığı gibi yapısalların toplamını belirtir.

BMI (Body Mass Index- Vücut Kitle Indeksi): Bir hesaplama işlemidir ve bu hesaplama sonucunda çıkan değer için Referans Aralıkları mevcuttur.  Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde Yaşa ve Cinsiyete göre uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz. 
Kısaca hesaplama VKI = Kilo / (Boy (mt) x Boy (mt)) şeklinde yapılır. 
 
Yağ Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yağlar vücudumuz için gerekli olan enerjinin en önemli kaynağıdır. Vücudumuzun metabolizma açısından vazgeçilmezi olan yağ dokusunun normalden fazla olması, bir hastalık halinin varlığını belirleyebilir. Aktif ve sağlıklı kalabilmemiz için vücudumuzun belli oranda yağa ihtiyacı vardır.
Yağlar; eklemlerimizin desteklenmesi, organlarımızın korunması, vücut ısımızın kontrolü, aç kalma durumunda kullanılacak enerji ihtiyacının karşılanması gibi görevler üstlenmektedir. Vücudumuzdaki yağ oranı ne az ne de çok olmamalı ideal ölçülerde ve gerektiği kadar olmalıdır. Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde, analizi yapılan kişinin Yağ Oranı (%)  ve Ağırlığı (kg) için Yaşına ve Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.
 
Sıvı Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yetişkin bir insanın ağırlığının yaklaşık %50 – 70’ i Vücut Sıvısından oluşmaktadır. Bu oran yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterir. Yeni doğanlarda en yüksek seviyede ve yaş ilerledikçe de en düşük seviyelere gelen vücut sıvısı kilo kontrol programlarında iyi takip edilmelidir. Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde, analizi yapılan kişinin Sıvı Oranı (%)  ve Ağırlığı (kg) için Yaş ve Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Toplam Vücut Sıvısı Hücre İçi Sıvı (ICW) ve Hücre Dışı Sıvı (ECW) olarak tutulmaktadır. Özellikle Hücre Dışı Sıvının (ECW) Toplam Sıvıya olan oranı önem arz etmekte olup, bu orantı belirli değerleri aştığında ödem olarak nitelendirilen veya kabaca su toplama olarak tabir edilen durumların oluştuğu gözlenebilir. 

Çalışmalarımız bu oranın %38 – 43 arasında normal bir seyirde olduğu %45 seviyelerinin üzerinde olması durumunda ise ileri tetkikler istenebileceğini gösterir niteliktedir. Ödem farklı sebeplerden oluşabilmektedir. Stres, yorgunluk, aşırı alkol ve kafein tüketimi, ani kilo değişimleri, çarpma-düşme gibi yaralanmalar, uzun yolculuklar, uykusuzluk, yüksek ateş veya hastalıklar gibi sebepler bu sıvı miktarını etkileyebilir. Bu nedenle bu oranın takip edilmesi sağlık açısından önemlidir.
 
Kas Ağırlığı: Kaslar kemiklerimiz ve eklemlerimiz ile birlikte hareket yapımızı destekler. Vücut şeklinin oluşması, madde taşınması ve ısı üretimi gibi görevleri vardır. Toplam Kas Miktarı Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde verilmektedir.

Yumuşak Kas Dokusu: Yumuşak Kas Dokusu Miktarı Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde verilmektedir. Toplam Kas Miktarından farkı, kas içerisinde yer alan sıvı ve protein miktarını yansıtır.

İskelet  Kasları: Çizgili kas grubunda olup, İskelet etrafında bulunan, hareketi sağlayan ve istemli olarak hareket ettirdiğimiz kaslardır. Kaslarımızın yaklaşık %80 i sıvıdır. Bu durum yaşa, boya, cinsiyete, kiloya, etnik kökene vb… unsurlara göre değişiklik gösterir. Dehidratasyon dönemlerinde kilo kontrol programlarında sıvı kaybı yaşanmaktadır. Dolayısı ile kilo kontrol programının ilk birkaç ayında bu kayıp raporlarınızda kas kaybı imiş şeklinde görülebilmekte ise de bu kayıp bir kas kaybı olarak değerlendirilmemelidir, çünkü bu kayıp kas içerisinde yer alan protein yapıda olmayıp sıvı yapıdaki bir kayıptan kaynaklanabilir.
 
Kemik Mineral Ağırlığı: Kemik yapı organik madde, sıvı ve mineral yapıdan oluşmaktadır, bu değer kemik yapıda yer alan mineral kütle hakkında bilgi verebilir.
 
Segmental Vücut Kompozisyon Analizi: (Segmental yani Bölgesel ölçüm yapabilen cihazlar içindir) Sağ-Sol Kollar ve Bacaklar ile Gövde olmak üzere toplam beş bölgeden bahsedilir. Vücut Yağ Oranı (%) ve Ağırlığını (kg), Yağsız Vücut Ağırlığını (kg) (Fat Free Mass, Lean Body Mass, Yağsız Ağırlık, Yağ Dışı Kütle olarak da isimlendirilebilir) ve Kas Ağırlığını (kg) bölgesel olarak görebilmemize yardımcı olur.
Bu analiz özellikle bölgesel değerlendirme, egzersiz planlama ve vücut denge yapısını analiz etme amaçlı olarak yapılabilmektedir.
 
Metabolizma Yaşı: BMI, kilo, sıvı ve yağ durumu referans değerleri üzerinden özel bir algoritma ile değerlendirilerek oluşturulan ve bu yapıya uygun düşen yaşı ifade eder. 
 
Bazal Metabolizma Hızı: Kcal v kilo olmak üzere 2 farklı ölçüm birimi ile ifade edilir. Aktivite dahil edilmeden hareketsiz-dinlenir vaziyetteki vücudun günlük ihtiyacı olan enerji miktarı olarak ifade edilir. BMR, RMR, BMH olarak da ifade edilebilir.
 
BMR/Kilo: Bazal Metabolizma Hızını anlamak için çok etkin bir parametredir. Bu skoru tarif etmek için bir erkek ve bir bayanın metabolizma hızlarının Erkek için 2100 Kcal ve Bayan için 1350 Kcal olduğunu varsayalım. Görünüş erkeğin metabolizma hızının bayana oranla çok daha yüksek olduğudur, ancak bu parametre ise bize gerçek değeri gösterir.                      
Şöyle ki;  Erkek 98kg ve BMR 2100. BMR/Kilo  = 21,43        Bayan 49 kg ve BMR 1350. BMR/Kilo = 27,55
Böylece Kilo başına düşen BMR skoru aslında Bayanın Metabolizma Hızının erkeğe göre oldukça yüksek olduğunu gösterebilir. Bu skorun, kilo kontrol programında kişiye ait geçmiş analizlerle kıyaslandığında kilo kaybedildikçe yükseliyor olması beklenir.
 
İdeal Kilo: Kiloyu değerlendirmek için kullanılan BMI referans değerleri yaşa uygun ve aralıklı değer olarak verilmiştir. İdeal kilo Raporda, ilgili kişiye ait BMI için verilen alt değer ile üst değere karşılık gelen kiloların hesaplanarak olması gereken “İdeal Kilo Aralığı” olarak verilir ve Ayrıca ideal olarak bulunan alt ve üst değerler; En İdeal Kilo =  (alt değer + üst değer)/2 hesaplaması ile en ideal değer olarak verilmektedir.
 
Obezite Derecesi: En İdeal olarak hesaplanan kiloya olan uzaklığınızı % olarak ifade eder. Mesela, Mevcut Kilonuz 83,4kg iken İdeal Kilo Aralığınız 59,17kg – 73,96kg aralığında bulunacaktır.  En İdealiniz ise 66,57kg olarak verilecektir. Dolayısı ile Obezite Derecesi % 28,10 olacaktır.
Bu değer kilo fazlası durumunda artı değer olarak, eksik olduğunda ise eksi değer olarak görülebilir.
 
Mineral Miktarı: Vücudumuzda iskelet sistemimizdeki kemiklerimiz yanında kıllarda, saçımızda,  dişlerde vb… yapısallarda da mineral yapı mevcuttur. Rapor size mevcut Mineral Miktarını ve İdeal Mineral Miktarı Referans Değerlerini kg ve % olarak vermektedir.
 
Protein Miktarı: Rapor size mevcut Protein Miktarını ve İdeal Protein Miktarı Referans Değerlerini kg ve % olarak vermektedir.
 
İç Organlar Çevresi Yağlanma  Oranı: Bu  oran cihazlarla yapılmış bilimsel çalışmalarla paralel geliştirilmiş  1 – 59 arasında numerik bir sınıflamayı barındırır. 1 – 15 arasındaki değer 1 den başlayarak en ideal olmak üzere 15 e kadar olan sınıflama normal aralık olarak değerlendirilir. Üzerinde olan değerler ideal değerler kriterleri dışında kalır ve numerik değer yükseldikçe ideal değerlerden o oranda uzaklaştığı görülebilir.
 
Beden Yoğunluğu: Brozek’ in Body Density çalışmalarından elde ettiği hesaplama yöntemi kullanılır. Bu değer kabaca analiz yapılan kişinin 1lt sinin = kaç kg olduğunu gösterir. Çok kaba tarif ile vücut yoğunluğu düşük olan (yağlı kimseler) bazı kimselerin denizde kolayca batamadıklarından veya su yüzeyinde batmadan daha kolay kalabildiklerinden bahsedilebilir. Dolayısı ile vücut yoğunluğunun kaslı vücut yapısından kaynaklı olması durumunda bu değerin yüksek çıkması veya tam tersi olarak değerlendirilebilir.
Rapor size mevcut Beden Yoğunluğunu ve Referans Değerlerini vermektedir.
 
Kas Skoru: Kas skoru ve kıyaslamalardaki artış kas kütlesindeki bir artışı gösterebilir.
Sıvı Skoru: Sıvı skoru ve kıyaslamalardaki artış sıvı kütlesindeki bir artışı gösterebilir.
Yağ Skoru: Yağ skoru ve kıyaslamalardaki artış yağ kütlesindeki bir artışı gösterebilir.
BMI Skoru: BMI skoru ve kıyaslamalardaki artış kilodaki bir artışı gösterebilir.
BMR Skoru: BMR skoru ve kıyaslamalardaki artış Bazal Metabolizma Hızının kiloya oranla artışını gösterebilir.
Metabolik Yaş  Skoru: Metabolik Yaş Skoru ve kıyaslamalardaki artışı kiloda bir artışı gösterebilir.

Ücretsiz Danışmanlık

ŞİMDİ ARA!

+90 542 474 44 48

Whatsapp Canlı Destek

ŞİMDİ SOR!

+90 542 474 44 48

Biz Sizi Arayalım

Whatsapp
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. drmuzafferoztosun.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.