×

Biofeedback Ondamed

ONDAMED, Latince "frekans tıbbı" demektir. Teknoloji olarak PEMF'yi (Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan Tedavisini) baz alır.

ONDAMED teknolojisi, Alman mühendis Rolf Binder tarafından PEMF (Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan ) ve biorezonans teknolojileri baz alınarak geliştirilmiştir. Dünyadaki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder, 90'lı yılların sonlarında, çalışmalarını PEMF'e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED-PEMF terapisini "renk frekanslarının oktavları" ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans grubunun daha çok etkili olduğunu test edebilen ve böylece kişiselleşmiş terapiler sunabilen, Avrupa tıbbi cihaz onayı ile birlikte ve FDA tarafından da onaylanmış sınıf-2 tıbbi tedavi cihazıdır.

PEMF NE DEMEKTİR?
"Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan" (PEMF); oluşturan spesifik frekanslardaki elektromanyetik atımların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve meridyen sistemine müdahale etmek-dengelemek amacıyla kullanılmasıdır. ONDAMED cihazı yardımı ile oluşturulan bu mikro-elektriksel alan, amplitüd frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepkilere neden olur. Manyetik frekanslarla yapılan biorezonans terapilerindeki deneyim; o kişiye özel – o kişiye (o ana) özgü spesifik bir frekansın doğal iyileşme prosesini uyarmak için bir “anahtar” olduğu ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksiyonunun başladığı yönündedir. ONDAMED terapilerinde kişiye özel parametrelerde belirlenen elektromanyetik alan, cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir.

ONDAMED'de adı geçen elektromanyetik alan, 0,1 Hz ile 32 kHz arasında ve  0,5 ile 50 aralığında bir miliTesla şiddetinde olan ve dokuya (ya da hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine) fokuslandırılmış  elektromanyetik alanlar üreten elektrotlar yardımıyla oluşturulur.

DOĞAL FREKANSLAR NE DEMEKTİR?
Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotlar, “sağlıklı” olarak kalabilmek için, uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani tanımlanmış bazı frekanslar, vücudumuza, halen “bu dünya”da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar, sağlığını yitiriyor. ONDAMED; bu tanımlanmış "doğal frekansları" ONDAMED'in 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da (aşağıda anlatıldığı gibi) aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.

 
BİOFEEDBACK NABIZ TESTİ NE DEMEKTİR?
ONDAMED, Teknoloji olarak PEMF'yi (Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan Tedavisini) baz alır, Ancak, bu tedavi sistematiğinin temelinde  terapistin, o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback "nabız testi" bulunur. PEMF atımlarının, vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde boyna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü bulunur. Sinir hücreleri, elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve ONDAMED'de kullanılan PEMF atımları, vücut enerji sistemi ile rezonansa girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda, sinir ağı üzerinde yayılan bir “uyarılma” oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı, nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

ONDAMED seansında, ilk  aşamada 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans grubu, biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla rezonansa giren "zayıf" vücut bölgeleri ya da blokaj alanları belirlenir. ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi, semptomun, hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin; kulak çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu, hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi  ile ilgili değerli bir ipucu olabilir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans gruplarının  daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. 

NABIZ TESTİ, hastanın önemsemediği ya da ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi ortaya çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman, tedavileri yönlendiren bir testtir.

Son 50 yılda, bilim adamları, elektromanyetik dalgalarla hastalıkları teşhis etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalıştılar. Röntgen cihazları, tomografi cihazları, MR cihazları ve diğerleri ile... Teşhis cihazları bir yana, benzersiz teknolojisi ile ONDAMED, elektromanyetik frekansların hem teşhis hem de tedavi amaçlı kullanımını geniş bir endikasyon skalasında mümkün kılmıştır. ONDAMED ile yapılan PEMF atımları, kişiye özel hale getirildiğinde her türlü kronik sağlık probleminde altta yatan asıl problemi bulmak ve dikkati buraya vermek, terapiyi asıl sebebe yönlendirmek mümkün olur.

Renklerin oktavları..

ONDAMED sisteminde kullanılan elektromanyetik atımlar, spesifik frekanstaki PEMF atımları olan bu frekanslar, renklerin oktavlarıdır. Bir frekansın oktavı, aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi olarak da tanımlanabilir. Seslerden örnek verecek olursak, “do” notasının farklı enerji bantlarındaki karşılıkları, farklı oktavlardaki “do” sesleridir. Biz, farklı oktavlardaki “do” notalarını daha kalın ya da daha ince “do” sesleri olarak duyarız. Aynı şekilde, bir rengin oktavı da o “renk bilgisi”nin başka bir enerji bandındaki karşılığıdır. 

ONDAMED, 20 yıllık tecrübesiyle, organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk frekansları ile örtüşür.

ONDAMED sisteminde ölçülebilir elektromanyetik titreşimler olarak kullanılan “renk oktavları”, bilgisayar yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile ONDAMED sistemi, PEMF ile biorezonans renk terapilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir. Biorezonanstan farklı olarak ONDAMED, 0.1 ile 50 miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın aplikatörü tarafından üretilen “ölçülebilir” elektromanyetik alanlar yaratır. Terapilerde, bu frekanslarda üretilmiş ve fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır.

PRATİKTE ONDAMED…
ONDAMED ile birkaç dakika içinde, vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans gruplarının değişimi başlatacağı hakkında, başka bir yöntemle edinilemeyecek derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları, test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konur ve başlatılır. ONDAMED, kısaca; enerjetik olarak zayıf olduğu tespit edilmiş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini "spesifik frekanslarda" yükseltir. 

ONDAMED TEDAVİLERİ, AKUPUNKTURDAN BİLDİĞİMİZ "ENERJİ MERİDYENLERİ" KAVRAMINA YA DA VÜCUDUN "ENERJİ ALANINA" SPESİFİK FREKANSLARDA YAPILAN MÜDAHALEDİR.

ONDAMED sistemi, FDA ONAYINI, nörolojik hastalıklar için, 

AVRUPA TIBBİ CİHAZ ONAYINI İSE; alerjiler, kronik hastalıklar, depresyon, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel problemler, bağışıklık düşüklüğü, ağrı, omurga ve eklem problemleri, yara iyileşmesi ve enfeksiyonlarda kullanılmak üzere almıştır. Alınan onaylara, yapılan çalışmalara ya da dünyadan gelen vaka raporlarına bakarak ONDAMED, aşağıda sıralanmış birçok farklı sağlık problemi için de kullanılabilir.

ONDAMED HANGİ RAHATSIZLIKLARDA ETKİLİDİR.
Bağışıklık sistemini dengelemede 
Hormonal dengesizliklerde
Her türlü ruhsal problemde
Spesifik olarak lyme hastalığında
Fibromiyaljilerde
idrar kaçırma problemlerinde
Felç geçirmiş olanlarda
Nöropatik ağrılarda
 Multiple sklerozda,
Myastenia gravis gibi kronik nörolojik problemlerde
Her türlü ağrılı durumda
Kas ve eklem ağrıların
Omurga problemlerinde 
Kemik, kıkırdak ya da tendonları içeren her türlü ağrılı durumda
Kemik kırıklarının iyileştirilmesinde
Osteoporozda
Osteoartritlerde
 Vücuttaki inflamasyon (yangı) ve ödemin azaltılmasında
Ameliyatlar, kazalar sonrası yaralı dokunun iyileştirilmesinde
Çözüm bulunamayan kıkırdak problemlerinde
Depresyonda
Panik atak  tedavisinde 
Psikotik yapı da içeren ruhsal problemlerde
Alzheimer benzeri dejeneratif nörolojik bozukluklarda
Otizmde
Dirençli enfeksiyonlarda
Vertigoda
Uykusuzluk probleminde
Migren ve benzeri kronik baş ağrılarında
Sindirim sistemi problemlerinde
Dengesiz hipertansiyonda
Kardiyak aritmiler gibi kalp-dolaşım problemlerinde
Trombozlarda
Kolesterol problemlerinde
Astım ve diğer solunum problemlerinde

Ayrıca sebebi anlaşılamamış, çözümü tam olarak bulunamayan birçok semptom ve sağlık probleminde kendi başına ya da "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir.

Ücretsiz Danışmanlık

ŞİMDİ ARA!

+90 542 474 44 48

Whatsapp Canlı Destek

ŞİMDİ SOR!

+90 542 474 44 48

Biz Sizi Arayalım

Whatsapp
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. drmuzafferoztosun.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.