×

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel tıp ilk kez 2000 yılının başlarında Amerika’da ortaya çıkmaya başlamış biyoloji temelli yeni bir bakış açısıdır. William Osler “Bir hastanın nasıl bir hastalığı olduğunu bilmekten çok daha önemli olan, nasıl bir hastanın hastalığa yakalandığını bilmektir.” sözüyle fonksiyonel tıp tedavisi üzerine dikkatleri çekmiştir. 

Fonksiyonel Tıp Nedir? 

Günümüzde ortalama her 2 yetişkinden biri ve her 4 çocuktan biri kronik hastalıklarla baş etmek durumunda kalırken, reçetelerin %90 gibi büyük bir oranı kronik hastalıklar için yazılmaktadır. Bu durum hem bireyleri rahatsız etmekte hem de sağlık sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. 

Fonksiyonel tip tedavisi yapılan ürünler var

Fonksiyonel tıp kronik hastalıkların altında yatan nedenleri araştırarak buldukları sorunların düzeltilmesini amaçlayan bütünsel bir tıp anlayışıdır. Fonksiyonel tıp doktorları sadece hastalıklı organ üzerinde çalışmaz bunun yerine sistem odaklı bir tedavi planı hazırlayarak tanı koymaktan ziyade temelindeki sorunları ortadan kaldırmayı amaçlar. 

Genel hatlarıyla fonksiyonel tıp ne demek açıklanacak olursa bütünsel sağlık anlayışıyla kişileri sadece beden olarak değil; zihin-ruh-beden gibi bütün alanlarda iyileştirmektir denilebilir. Doka Terapi uzmanları bu yazıda fonksiyonel tıp nedir? sorusundan başlayarak fonksiyonel tıp ürünleri ve fonksiyonel tıp diyetisyenliği gibi konularda bilgi dolu bir içerik kaleme aldı.

Fonksiyonel Tıp Tedavisi 

Fonksiyonel tıp tedavisinde odaklanılan sistemler mitokondri, hormon, detoks, bağışıklık, gastrointestinal, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, biyotransformasyon, endokrin, sindirim-boşaltım sistemi ve kardiyometabolik sistem olarak sıralanabilir. Sonrasında kişinin zihinsel-ruhsal yapısı dikkate alınarak beslenme alışkanlıkları düzenlenir. 

Hastalığa sebep olabilecek fonksiyonel bozuklukların tespitinde ileri düzeydeki laboratuvar testleri ile ölçümler yapılır. Bu incelemeler rutin testlere ek olarak ileri düzey testleri içerir. Böylece sistemlerde mevcut olan organları hatta daha da derine inerek hücrelerin  incelenmesi sağlanır. 

İstanbul Fonksiyonel Tıp tedavisinin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden olan Doka Terapi uzmanları, bu yazıda fonksiyonel tıp hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için kaleme aldı.

Bu incelemeler ile hastalığın altında yatan asıl sebep bulunur ve tedavi edilirse vücudun kendi kendine hastalığı iyileştirebileceği düşünülmektedir. Bu fiziksel değerlendirmenin ardından hastalardan kişinin alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, uyku durumu, sosyal durumu, stres durumu, beslenme alışkanlıkları ve günlük aktiviteleri ile ilgili ayrıntılı bir hasta formu doldurması istenir. 

Formu dolduran hasta doktor ile yüz yüze bir görüşme yapar. Bu sayede tüm veriler toplanarak hastaların tedavisinde etkin bir rol oynamak için derin bir anamnez yapılır.

Testlerden alınan sonuçlar ve doktorların edindiği izlenimler neticesinde klasik tedavi yöntemlerinin yanı sıra hayat tarzı ve beslenme değişiklikleri, stres yönetimi, besin takviyeleri gerekli görülürse fonksiyonel tıp ürünleri tavsiye edilir. Çünkü bir çok hastalığın temel nedenini bağırsak mikrobiyotası bozuklukları ve besin intoleranslarıdır. 

Fonksiyonel tıp İstanbul gibi merkez şehirlerde gerekli görüldüğü takdirde vücudun temel ritminin  yakalanabilmesi için spor, yoga, qigong gibi yaşam enerjisi arttıran çalışmalar tavsiye eder. Bu şekilde kişilerin genetik kodlarında olan kronik hastalıklar yaşam tarzı ile desteklenerek ortaya çıkar. 

Fonksiyonel tıp kronik hastalıklardan ve bu hastalıkların sonucunda  kullanmak zorunda kaldığı  ilaçlardan kurtulacağı bir tedavi programı oluşturmayı amaçlar.

Günümüz şartlarında pek çok hastane fonksiyonel tıp online tedavi hizmeti vermektedir. Bu da hastaneye gitmeden hekimle irtibat imkanı sunduğu için pek çok hasta tarafından tercih edilmektedir. Bu imkanı daha çok İstanbul fonksiyonel tıp merkezleri sunmaktadır. Ayrıca fonksiyonel tıp eğitimi günümüzde üniversiteler ile anlaşmalı eğitim kurumlarında verilmektedir.

Fonksiyonel Tıp Hakkında Yanlış Bilinenler

Fonksiyonel tıp genellikle alternatif tıpla karıştırılsa da klasik bir tıbbı yaklaşım, alternatif ya da destekleyici tıp metodu değildir. Tıbbi bakış açısının dışına çıkılmadan klasık tedavi yöntemlerine göre daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde hastayı ve hastalığı ele alan bir metottur. 

Yapılan düzenlemeler ile kronik hastalıkların tedavileri sonlandırılmaz ancak değişen ihtiyaçlara göre bu tedavilerde yeni ayarlamalar yapılır. Bir cihaza ihtiyaç veya farklı tıbbi aletlere ihtiyaç duyulmadan yapılan bir sağlık hizmetidir. Fonksiyonel tıp farklı bir tıp branşı ya da uygulaması değil tıbbın tam kendisidir. Hastalığın ortaya çıkardığı sonuçlardan ziyade hastalığı ortaya çıkaran etkenlere odaklanır. 

Fonksiyonel Tıp Tedavisi ile Kronik Hastalıklar

Fonksiyonel tıp tedavisi ile kronik hastalıkların altında yatan sebepler araştırılır. Günümüzde pek çok hastalığın sebebi; aktif yaşam tarzından uzaklaşmak, artan stres ortamı, çevresel toksik yükün gittikçe artması, doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşmak, sosyal ortamdan uzaklaşıp bireyselleşme gibi sebeplerdir. Bu etkenler kronik hastalıkların günden güne hızla yayılmasına sebep olmaktadır.   

Günümüzde izlenen sağlık yaklaşımları akut hastalıkların tedavisinde başarılı sonuçlar verirken, kronik hastalıklarda ise düzenli hasta takibi yapılmaktadır. Kronik hastalıkların ilerleme hızı azaltılıp komplikasyonların önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak fonksiyonel tıp ile hastalığın altında yatan asıl sebepleri ortadan kaldırarak kronik hastalıklarda gözle görülür iyileşmeler olurken hastaların yaşam kalitesinde artışlar gözlemlenir.

İstanbul fonksiyonel tıp uygulaması yapan bir kişi havanda ürün dövüyor

Hasta merkezli bir tedavi olduğu için hastaların hayatlarının her alanında köklü değişimler meydana getirir. Böylece hastaların uzun vadede karşılaşabilecekleri hastalıkların ve ek sorunların da ortaya çıkması engellenmektedir.

Fonksiyonel tıp akademisi ile kişiler bilgilendirilerek kanserden korunmayı amaçlar. Ayrıca kanser tedavisi gören kişilerde radyoterapi ve kemoterapi öncesinde vücudun hazırlanması ve terapi sırasında vücuda destek verilmesi amaçlanır. Tedavi sonrasında ise vücudun detoks yapması konusunda etkindir.

Kronik hastalıkların altında yatan asıl sebepleri araştırırken hastalar belli testlerden geçer. Bunlar:
●Çevreden alınabilecek toksinler.
●Biyokimyasal dengenin detaylı bir check-up taraması.
●Hücresel bazda mineral ve vitamin dengeleri.
●Bağırsak sistemi (mikrobiyota), gıda intoleransı ve alerjiler taranır.

Fonksiyonel Tıp Hangi Hastalıkların Tedavisine Bakar?

Fonksiyonel tıp kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kişiselleştirilmiş, proaktif, prediktif, koruyucu özellikleri bakımından bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir. Belli branşlarda uzmanlaşmadan bozulmuş sağlığı geri kazanmak ya da bireyi hastalıklardan korumak amaçlanır. Fonksiyonel tıbbın kullanıldığı başlıca hastalıklar şunlardır:

●Kalp damar hastalıkları
●Osteoporoz 
●Diyabet 
●Artrit 
●Otizm
●Depresyon
●Dikkat bozuklukları
●İnflamatuar bağırsak hastalıkları
●Sindirim sistemi hastalıkları
●Miyaljiler
●Sarı nokta hastalığı
●Kronik yorgunluk sendromu
●Fibromiyaljiler
●Parkinson
●Alzheimer 
●Kısırlık 
●Kanser 
●Tiroid hastalıkları  
●Endokrin sistemi rahatsızlıkları 

Fonksiyonel Tıp Tetkikleri Nelerdir?

Fonksiyonel tıp tetkikleri için gerekli testleri yapabilmeleri açısından İstanbul fonksiyonel tıp doktorları adına oldukça verimli sonuçların alındığı bir merkez halindedir. Fonksiyonel tıp uygulamalarında süreci hızlandırdığı ve yol gösterici özellikleri olduğu için bu testler uygulanmaktadır. Yurt dışında oldukça yaygın olan bu testler ülkemizde de yavaş yavaş ulaşılabilir hale gelmektedir. Bazı testler için numuler yurt dışında ve döviz karşılığında yapıldığı için maliyetlerinin yüksek olması bu tetkiklerin en büyük dezavantajları arasındadır.

Fonksiyonel tıp kişiye özgü bir uygulama olduğu için kime hangi testin yapılacağı konusunda çoğu zaman kişisel test panelleri hazırlanması daha uygun olacaktır. Bu test panelinin hazırlanması için hastanın geçmiş sağlık hikayesi, alışkanlıkları, yaşam şekli gibi pek çok bilgi hekime bildirilir. Sonrasında ise biyokimyasal ve fizyolojik ritminde herhangi bir sıkıntı olup olmadığına karar vermek için kan testleri uygulanır. Kan testleri; beslenmemiz,çevresel faktörler, mental sağlık ve hareket etme alışkanlıklarına bağlı olarak farklılık gösteren iç denge hakkında en doğru kararları vermemizi sağlar.

Fonksiyonel tıp uygulaması yapan doktor malzemeleri

Testlerden yola çıkarak ilk basamak tedaviye başlanır. Bu aşamada temel fonksiyonlarda düzelmeler meydana gelebilir ancak daha altta yatan yeni sorunlarında bu süreç içerisinde ortaya çıktığı gözlemlenebilir. Ya da beklenen iyileşme görülmeyebilir. Bu gibi durumlarda standart olamayan ileri tetkik ve testlere ihtiyaç olabilir. Ağır metal zehirlenmesi, mikrobiyota testleri, genetik yatkınlık, DUTCH Test gibi testler metabolitleri de görüp değerlendirme imkanı sunduğu için klinik uygulamalara önemli avantaj sağlamaktadır. Yapılan bazı testler şunlardır:

●Vücuttaki ağır metal, yüksük yükünün saç veya kandan yapılan analizi
●Seks-stres hormonlar ve metabolitlerin idrar ve tükürükten yapılan test
●Hücre içi mineral analizleri
●Kronik inflamasyon paneli
●Gıda alerjileri ve gıda intoleransı panelleri
●Histaminik intoleransı DAO enzimi testi
●Bağırsak sağlığı panelleri ve dışkı mikrobiyota testi
●Aminoasit profili testi(Sporcu sağlığı ve kronik hastalıklarda kişiye özel ve protein tozu desteği
●Oksidatif stres paneli, Glutatyon analizi  

Fonksiyonel Beslenme Nedir?

Fonksiyonel beslenmede Aristo döneminde söylenen “Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun.” mottosu uygulanmaktadır. Bu yöntem ile vücuda hangi besinlerin iyi gelip gelmediğini gözlemlemek gerekir. Vücudumuza giren katı ve sıvı gıdalar hastalıkların en büyük nedenidir. Fonksiyonel tıp doğru besinleri bulmamıza yardımcı olur.

Fonksiyonel beslenmenin amacı kişinin bağırsak florasını düzenlemek ve bu sayede vücuttaki bağışıklık sisteminin güçlendirmektir. Bu beslenme şeklinde düşük karbonhidratlardan, süt ürünlerinden ve gluten içeren besinlerden uzak durmak gerekir. Özellikle paketli ürünler tüketilmemelidir. 

Altunizade Fonksiyonel Tıp Kliniğimiz ve hekimizin hakkında detaylı bilgi için https://www.dokaterapi.com/uzm-dr-muzaffer-oztosun adresini ziyaret edebilirsiniz.

Beslenme önerileri verilirken kişinin sağlık durumu ve bireyin yaşam tarzına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı eksik gıda takviyeleri damar yolu ile klinik ortamında verilir. Sporculara, kanser hastalarına ve kronik hastalıklarda kişiye özel protein takviyesi yapılabilir.

Fonksiyonel tıp platformu fonksiyonel beslenmede özellikle kullanılması gereken ürünleri incelemiştir. Bunlar:

●Glutensiz ürünler
●Sarımsak-soğan 
●Domates
●Soya
●Çay(özellikle yeşil çay)
●Ceviz
●Turunçgiller
●Zeytinyağı 
●Keten tohumu
●Karabuğday ürünleri saymaktadır.

Fonksiyonel besinler kronik hastalıklardan korunmada ve çeşitli hastalıkların tedavisinde faydalı etkilerinin olduğu yapılan klinik çalışmalar neticesinde gözlemlenmiştir. Düzenli olarak fonksiyonel besin tüketimi özellikle diyabet, kanser, gastrointestinal sistem hastalıkları, menopoz, osteoporoz, kalp-damar hastalıkları, ülser ve ishal gibi bazı rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmak için kullanılmaktadır.

Fonksiyonel Beslenme İçin Neler Yapılmalıdır?

Fonksiyonel beslenme için yapılması gereken en önemli nokta düzensiz ve sağlıksız beslenmenin önüne geçmektir. Fonksiyonel beslenme için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır bunlar:

●Ağır işlenmiş abur-cubur tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almamızı engelleyerek potansiyel olarak sağlık sistemimizi tehlikeye sokar.
●Toksik içeriği yüksek olan besinler tüketilmemelidir. 
●GDO içeren ürünler ve pestisit katkılı ürünler sindirim sistemimizi olumsuz etkileyecek ürünlerdir.
●Vitaminler, esansiyel yağ asitleri, amino asitler, mineraller, probiyotikler, kompleks karbonhidrat içeren besinlere yer verilmelidir.
●Bağırsak sağlığına öncelik verilmelidir. 
●Eliminasyonla zararlı yiyeceklerin tüketilmesine son verilmelidir.
● Bağırsak rahatsızlıkların belirtilerine dikkat edilmelidir.
●Mikrobiyotaya dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü mikrobiyota bağışıklık sistemi, vücut ağırlığı,zihinsel sağlık gibi pek çok sağlık sisteminden sorumludur.
●Probiyotik ağırlıklı beslenme ile mikrobiyal seviyesinin yüksek kalmasını sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir ve gerektiği gibi çalışır.

Fonksiyonel tıp doktorları İstanbul gibi büyük şehirlerde düzenlenen fonksiyonel tıp kongreleriyle alanlarında kendilerini geliştirme imkanlarına sahiptir. Üsküdar fonksiyonel tıp merkezleri arasında yer alan Doka Terapi de deneyimli ve uzman kadrosu ile hayatımıza dokunarak kronik hastalıklardan kurtulmanızı yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde yaşam kalitenizi arttırır. Ayrıntılı bilgi ve randevu için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Ücretsiz Danışmanlık

ŞİMDİ ARA!

+90 542 474 44 48

Whatsapp Canlı Destek

ŞİMDİ SOR!

+90 542 474 44 48

Biz Sizi Arayalım

Whatsapp
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. drmuzafferoztosun.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.