×

Hücresel Tedaviler

Kök hücre (prp tedavisi) sağlık dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, yeni tedavi yöntemlerinin hayatımıza girmesine olanak tanırken, yaşam kalitemizi artırma ve sağlıklı bir geleceği inşa etme şansını da beraberinde getiriyor. Doka Terapi olarak, bu yenilikçi ve umut vadeden tedavi seçeneklerini sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kök Hücre (PRP Tedavisi)

Kök hücre tedavisi yapan bir hekim ve elinde stem cell yazılı bir tüp

İstanbul kök hücre ve PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi ile ortopedik rahatsızlıklar, diyabet, nörolojik hastalıklar ve daha pek çok alanda sağlık sorunlarınız için çözüm sunuyoruz.

Doka Terapi'nin kök hücre tedavisi (PRP tedavisi) sayesinde vücudunuzun doğal iyileşme süreçlerini güçlendirebilir ve yaşamınızdaki engelleri aşmanıza katkıda bulunabilirsiniz. 

Kök Hücre Nedir?

Kök hücre, vücudumuzdaki tüm doku ve organların temel yapı taşlarını oluşturan, kendini yenileyebilme ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip ana hücrelerdir. İki temel özelliği olan kök hücreler, hem kendi türlerinden daha fazla kök hücre üretebilir hem de çeşitli doku ve organlarda yer alan spesifik hücre türlerine dönüşebilir.

Kök hücrelerin önemli bir özelliği, hastalıklı veya hasar görmüş doku ve organların onarılması ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde kullanılabilme potansiyelidir.

İnsan vücudunda birçok farklı göreve sahip hücre tipleri bulunurken, kök hücreler ise tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir ve hastalanan veya hasar alan tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar.

Bu nedenle kök hücre tedavisi, tıbbi araştırmaların gelişmesiyle giderek daha önemli bir yöntem haline gelmektedir. Kök hücre nakilleri sayesinde çeşitli hastalıkların tedavisi mümkün olabilmekte ve sağlık sorunlarının çözümünde etkili rol oynamaktadır.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisi, hasarlı veya hastalıklı hücrelerin, dokuların ve organların yenilenmesi ve iyileştirilmesi için kök hücrelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Kök hücre yenileme ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip ana hücreler olarak tanımlanır. Bu özellikleri sayesinde, pek çok hastalığın tedavisinde potansiyel olarak etkinliği görülmektedir. 

Hastalıklı veya hasarlanmış kemik iliğinin tedavisinde bu yöntem sıklıkla kullanılır. Kemik iliği, kan hücreleri gibi çeşitli hücre tiplerinin üretildiği bir hücreler arası ortamdır. Kemik iliği nakli gerektiren hastalıklar arasında lösemi, lenfoma, miyelom ve bazı immün yetmezlik durumları sayılabilir.

Kök hücreler genellikle kemik iliğinden elde edilir, ancak periferik kandan, kordon kanından, yumurtadan (embriyonik kök hücre) ve yağ dokusundan da elde edilebilir.

Kök Hücre(PRP) tedavisi başlıca şu durumlarda kullanılabilir:

●Doğuştan gelen metabolizma veya enzimatik sistem anormalliklerini düzeltmek.
●Hastalıklı veya hasarlanmış kemik iliğini iyileştirmek.
●Bağışıklık sistemindeki baskılanmanın giderilmesi.
●Hasar görmüş doku ve organların onarılması.

Kök hücreler diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Örneğin, omurilik yaralanmaları veya beyin hasarları gibi durumlarda, kök hücreler hasarlı bölgeye enjekte edilebilir ve bu bölgenin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bu hastalıkların yanında Alzheimer ve Parkinson gibi ilerleyen hastalıklarda ve omurilik yaralanmaları ve beyin damar tıkanıklığından kaynaklanan felç gibi nörolojik problemlerde de kök hücre tedavisi devreye girebilir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücre tedavisinin uygulanması, öncelikle uygun kök hücre kaynağının belirlenmesi ile başlar. Bu süreçte, periferik kan, kemik iliği ve kordon kanı gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen kök hücreler kullanılabilir. Ayrıca, kök hücreler hastanın kendisinden veya başka bir donörden sağlanarak işleme tabi tutulur.

Hastaya en uygun olan kök hücre kaynağı belirlenir. Otolog nakil denilen yöntemde, kişinin kendi kök hücreleri hasarlı bölgeye transfer edilirken; allojenik nakil adını verdiğimiz işlemde ise başka bir donörden alınan kök hücreler hastaya aktarılır.

Haploidentik nakil olarak bilinen üçüncü yöntemde ise yarı uyumlu bir donöre başvurulur. Kök hücre bulunduktan sonra ise seçilen kaynaktan kök hücreler toplanır ve laboratuvar ortamında gerektiğinde çoğaltılır.

Bu aşama, ciddi teknoloji ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Bu aşamanın ardından hastalar genellikle ilaçlarla ya da radyoterapi ile ön hazırlığa tabi tutulur. Bu süreç, hastanın bağışıklık sistemini baskılamak ve yeni kök hücrelerin vücutta kabul edilmesine yardımcı olmak için uygulanır.

Dize kök hücre tedavisi yapan bir doktor ve erkek bir hasta

Uygun kök hücreler sağlandığında ise hasarlı bölgeye doğrudan enjekte edilme işlemine başlanır veya hastanın damar yoluyla aktarılır. Bu aşama ile tedavi sonlandırılır. PRP tedavisi sonrasında hastalar düzenli olarak izlenir ve tedavinin başarı oranı değerlendirilir.

Başarılı bir kök hücre naklinin ardından, hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak iyileşme gözlemlenebilir. Ancak bazen kök hücrelerin tutunmaması gibi durumlar yaşanabilir ve bu durumda nakil işleminin tekrarlanması gerekebilir.

Kök hücre tedavisi, çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılabilen umut verici bir yöntemdir. Her hasta için farklı protokoller ve başarı oranları söz konusu olduğundan, tedavi süreci kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Kök Hücre Nasıl Alınır?

Kök hücreler, tedavi amaçlı kullanılmak üzere çeşitli yöntemlerle kişinin kendi vücudundan veya donörden elde edilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, kök hücrelerin alındığı bölgeye ve uygulanacak tedaviye bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Kemik İliği Aspirasyonu

Kemik iliği kök hücreleri genellikle kalça kemiğindeki büyük kemik içerisinden özel bir iğne ile alınır. Bu işlem sırasında hastanın cildinde küçük bir kesik açılır. İğne, kesikten kemik iliği boşluğuna yerleştirilir ve biraz kemik iliği örneği alınır. Hastanın ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır. 

Periferik Kan Hücre Toplama İşlemi

Periferik kan kök hücreleri, bağışçının kolundan alınan kan örneğinden elde edilir. Bu işlem, periferik kan kök hücrelerini artırmak için özel ilaçların kullanıldığı bir işlemdir. İlaçlar, kemik iliğindeki kök hücrelerin kana geçmesine neden olur.

Ardından, bağışçının kanı, özel bir makinede kök hücreleri ayırmak için işlenir ve geri kalan kırmızı kan hücreleri ve plazma hastaya geri verilir.

Kordon Kanı Kök Hücre Alma İşlemi

Kordon kanı kök hücreleri, doğum sırasında yenidoğan bebeğin göbek kordonundan alınır. Bu işlem, hem anneden hem de bebeğinden kan alınması yoluyla gerçekleştirilir. Kordon kanı, kök hücreler açısından zengindir ve donör listesine kaydedilir. Kordon kanı bankaları, bu kök hücrelerin gelecekteki kullanımlar için saklanmasını sağlarlar. 

İstanbul Kök Hücre PRP tedavisinin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden olan Doka Terapi uzmanları, bu yazıda Kök Hücre PRP  tedavisi hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için kaleme aldı.

Liposuction Yöntemi 

Karından az miktarda yağ dokusu alınarak kök hücre elde edilmesi için liposuction yöntemi uygulanabilir. Bu işlem sırasında, ince bir tüp (kanül) aracılığıyla yağ dokusu çıkarılır ve laboratuvar ortamında işlenerek kök hücrelere ayrıştırılır.

Kök Hücre Nakli Nasıl Yapılır?

Kök hücre nakli, hasarlı veya hastalıklı hücrelerin, dokuların ve organların yeniden yapılanması ve iyileştirilmesi için kök hücrelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Kök hücre naklinin nasıl yapıldığı, tedavi sürecinde izlenen adımlara göre değişiklik gösterir. 

Kök hücre nakli öncesinde, uygun kök hücre kaynağı seçilir. Ardından uygun yöntemlerle kök hücre toplanır. Bu işlemlerin yapılmasının ardından kök hücre nakli öncesi hastalar genellikle kemoterapi veya radyoterapi ile ön hazırlığa tabi tutulur. Bu aşama, hastanın bağışıklık sistemini baskılamak ve yeni kök hücrelerin vücutta kabul edilmesine yardımcı olmak için uygulanır.

Elinde kök hücre tüpü olan bir doktor

Hastanın hazırlanmasının ardından uygun kök hücreler, hastanın damarlarına enjekte edilerek veya doğrudan hasar görmüş bölgeye uygulanarak nakledilir. Bu işlem sırasında, kök hücrelerin vücuda alınması ve etkili bir şekilde çalışmalarına başlaması hedeflenir. Kök hücre naklinden sonra, hastalar düzenli olarak izlenir ve tedavinin başarı oranı değerlendirilir.

Başarılı bir kök hücre naklinin ardından, hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak iyileşme gözlemlenebilir. Ancak bazen bu işlemler başarısız olabilir ve bu durumda nakil işleminin tekrarlanması gerekebilir.

Kök hücre nakli sonrası yan etkiler de görülebilir. Bunlar arasında en yaygın olanları iştahsızlık, mide bulantısı, enfeksiyon, anemi ve kanama, organ hasarı gibi istenmeyen etkiler de ortaya çıkabilir.

Bu yan etkiler nedeniyle bazı durumlarda kök hücre nakli sonrası ölüm olabilir. Ölüm riskini azaltmak için doktorlar nakil sonrası hastalarını yakından takip ederler. 

Kök Hücre Bağışı Nedir? 

Kök hücre bağışı, bir kişinin kendi kök hücrelerini, başka bir hastanın tedavisi için bağışlamasıdır. Bu bağışlar kanser, kalıtsal kan hastalıkları, kemik iliği bozuklukları ve benzeri birçok hastalık tedavisinde kullanılabilir. Kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişiler, ulusal veya uluslararası kemik iliği vericisi kayıt merkezlerine başvurarak, uygun donör havuzuna dahil edilebilir. Bu sayede, dünya genelindeki hastalar için yaşam kurtaran bir seçenek sunulmaktadır.

Kök hücre bağışının amacı, bağışçının sağlıklı kök hücrelerini kullanarak hastanın yeniden sağlıklı bir bağışıklık sistemine ve normal kan hücresi üretimine sahip olmasını sağlamaktır. Kök hücre bağışında uyum önemlidir; dolayısıyla donör ile alıcı arasındaki doku uyumu (HLA uyumu) kontrol edilir. İdeal durumda tam HLA eşleşmesi bulunmalıdır, ancak bazı durumlarda yarı uyumlu haploidentik nakiller de yapılabilmektedir.

Kök Hücre Bağışı Nasıl Yapılır? 

Kök hücre bağışı, lösemi gibi kan kanseri türleri ve bazı otoimmün hastalıkların tedavisi için önemlidir. Kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişiler öncelikle uygun bir kök hücre bankasına veya donor merkezine başvurmalıdır. Bu tür merkezler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Başvuran kişi, merkezdeki uzmanlar tarafından değerlendirilir.

Genel sağlık durumu, yaş ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak, kök hücre bağışında bulunma uygunluğu belirlenir.

Uygun görülen bağışçılardan, HLA tiplemesi denilen bir kan testi yapılır. Bu test ile bağışçının doku özellikleri belirlenir ve potansiyel alıcılarla eşleştirilebilmesi sağlanır. HLA tiplemesi tamamlandığında, bağışçının bilgileri ulusal ve uluslararası kök hücre bağışçısı veri tabanlarına kaydedilir. Bu sayede uygun bir alıcı bulunduğunda, bağışçıya ulaşılabilir.

Bir hastanın kök hücre nakli ihtiyacı olduğunda, doktorlar dünya çapındaki veri tabanlarını kullanarak uygun bir donör arar. Eşleşme sağlanırsa, bağışçıya bilgi verilir ve işlem için onayı alınır.

Kök Hücre Çeşitleri

Kök hücreler, vücuttaki tüm hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline sahip olan özel hücrelerdir. Kök hücre çeşitleri hücrelerin kaynaklarına, özelliklerine ve potansiyellerine göre yapılmaktadır.

Embriyonik Kök Hücreler

Embriyonik kök hücreler, insan embriyosunun erken evrelerinde bulunan çok yetenekli hücrelerdir. Bu hücreler pluripotent olarak adlandırılır ve iki yüzden fazla farklı hücre tipine dönüşebilir. Bu hücreler rejeneratif (yenileyici) tıp ve doku mühendisliği alanında büyük öneme sahiptir.

Fetal Kök Hücreler

Fetal kök hücreler, 8-12 haftalık fetüsten elde edilen bir kök hücre türüdür. Bu hücreler neredeyse her tür vücut hücresine dönüşebilme kapasitesi taşımasına rağmen, başka bir insan vücuduna nakledildiğinde tümör oluşturma riskinden şüphe edilmektedir. Bu nedenle bilim insanları tarafından araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Erişkin Kök Hücreler

Erişkin kök hücreler, vücudumuzdaki dokuların ve organların onarımı ve yenilenmesi için hayati öneme sahip olan özelleşmemiş hücrelerdir. Çok yönlülükleri sayesinde, erişkin kök hücreler hasar görmüş veya hastalıklı doku ve organlarda yerine geçebilir ve yeni sağlıklı hücreler oluşturabilir.

Hematopoetik kök hücreler (kan hücreleri üreten kök hücreler) ve mezenkimal kök hücreler (bağ dokularını üreten kök hücreler) bu kategoriye girer.

Mezenkimal (Stromal) Kök Hücre

Mezenkimal kök hücreler, kemik iliği gibi bağ dokusu kaynaklı erişkin kök hücre tipleridir. Yaklaşık 100 farklı hücre tipine dönüşebilme yeteneği taşıyan mezenkimal kök hücreler, kemik, kıkırdak, kas, sinir ve karaciğer gibi çeşitli dokuların onarılmasında ve yeniden yapısında önemli rol oynar.

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler (iPSC)

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSC), yetişkin somatik hücrelerin genetik olarak yeniden programlanarak embriyonik kök hücrelere benzer özellikler kazandırılmasıyla elde edilen laboratuvar üretimi hücrelerdir. Embriyolar kullanılmadan elde edildiği için etik açıdan tartışmalı değildir ve rejeneratif tıp alanında büyük potansiyel taşır.

Altunizade PRP Tedavisi Kliniğimiz ve hekimizin hakkında detaylı bilgi için https://www.dokaterapi.com/uzm-dr-muzaffer-oztosun adresini ziyaret edebilirsiniz.

PRP Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi kök hücre kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. PRP özellikle ortopedi, spor hekimliği, dermatoloji ve estetik uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir. Peki PRP nedir? PRP (Platelet-Rich Plasma), trombosit açısından zengin plazmanın kullanıldığı bir yeniden yapılanma ve iyileştirme yöntemidir.

Türkiye'de İstanbul Anadolu yakası PRP tedavisi, hastanın kanından elde edilmiş trombositler ve büyüme unsurları içeren plazma, yaşlanma, yaralanma veya hasar görmüş dokuların onarılması ve rejenerasyonu için kullanılır. 

PRP tedavisi, özellikle eklem ağrıları, tendon yaralanmaları, cilt yenilenmesi, saç dökülmesi ve yara iyileşmesinde etkili bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Ancak her hastada farklı sonuçlar alabileceği için tedavinin başarı oranı ve beklenen iyileşme süresi kişiden kişiye değişebilir.

PRP Nasıl Uygulanır?

PRP uygulaması, hasarlı veya yaşlanmış dokuların onarılması için hastanın kendi kanındaki trombositlerin ve büyüme faktörlerinin yoğunlaştırılmasını içerir. PRP tedavisine başlamadan önce, hastadan yaklaşık 10-30 ml kan örneği alınır. Bu işlem genellikle kol damarlarından yapılan basit bir kan alma prosedürü ile gerçekleştirilir.

Alınan kan örneği bir santrifüj cihazına konarak, yüksek hızda döndürülür. Bu süreçte kan bileşenleri yoğunluklarına göre ayrışır ve trombosit açısından zengin plazma üst katmanda toplanır. Santrifüj sonrasında elde edilen trombosit açısından zengin plazma, dikkatlice ayrıştırılıp özel bir enjektöre alınır. Bu plazma, PRP olarak adlandırılır ve tedavi için hazırlanmış olur.

Tedavinin son aşamasında ise hazırlanan PRP solüsyonu, hasarlı veya yaşlanan dokulara doğrudan enjekte edilir. Enjeksiyon işlemi sırasında ultrason veya floroskopi gibi yöntemlerle hedef bölgenin doğru belirlenmesi önemlidir.

Kök Hücre Tedavisi ve PRP Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Uygulanır?

Kök hücre tedavisi ve PRP (Platelet-Rich Plasma) tedavisi, birçok hastalığın ve hasarın tedavisinde kullanılan rejeneratif tıp yöntemleridir. Her iki yöntem de doku onarımını ve iyileşmeyi desteklemeyi amaçlar.

Ortopedik hastalık ve yaralanmaların tedavisinde her iki yöntemde oldukça etkilidir. Dizlere kök hücre tedavisi yaptıranlar, genellikle eklem kireçlenmesi (osteoartrit), menisküs yırtıkları ve diğer diz eklemindeki hasarlar nedeniyle ağrı ve hareket kabiliyetinde kısıtlılık yaşayan kişilerdir.

Tedavi bu tür durumların iyileştirilmesine ve eklem fonksiyonunun artırılmasına yönelik bir seçenek olarak kullanılabilir. Bu yöntem ciddi manada etkili olduğu için diz için kök hücre tedavisi yapan devlet hastaneleri de bulunmaktadır. 

Kök hücre tedavisi için labotatuarda bir doktor ve elinde tüpler

Cilt yenilenmesi, akne izlerinin tedavisi, saç dökülmesi ve yaşlanma belirtilerine karşı da iki yöntem kullanılabilir. Özellikle son yıllarda kök hücre saç ekimi yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde hasar görmüş veya zayıflamış saç köklerinin onarımı amaçlanır. 

Bu hastalıkların dışında nörolojik hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar, diş eti hastalıkları ve yaraların iyileşmesini hızlandırmak için de bu iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yenilikçi ve rejeneratif yöntemlerle, ortopedik rahatsızlıklar, diyabet, nörolojik hastalıklar ve daha pek çok alanda sağlık sorunlarınıza çözüm sunuyoruz..

İstanbul PRP tedavisi kapsamında tercih edilen merkezlerden olan Doka Terapi olarak, yaşam kalitenizi artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe adım atmanızı sağlamak için kök hücre ve PRP tedavisi hizmetlerimizle yanınızdayız. Daha fazla bilgi için hemen randevu al ve iletime geç.

Ücretsiz Danışmanlık

ŞİMDİ ARA!

+90 542 474 44 48

Whatsapp Canlı Destek

ŞİMDİ SOR!

+90 542 474 44 48

Biz Sizi Arayalım

Whatsapp
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. drmuzafferoztosun.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.